Obsah

Späť

Doplnenie nových formulárov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie nové formuláre žiadostí o zníženie, odpustenie alebo vrátenie pomernej časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

žiadosť o zníženie poplatku za odpad

žiadosť o odpustenie poplatku za odpad

žiadosť o vrátenie poplatku za odpad

Vyvesené: 3. 1. 2022

Dátum zvesenia: 1. 2. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť