Obsah

Späť

Dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ

Obecný úrad z dôvodu neúspešného výberového konania poskytol na zverejnenie dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Sklabini, ktoré je platné do vymenovania nového riaditeľa. Nové výberové konanie na obsadenie funkcie bolo vyhlásené dňa 30.08.2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť