Obsah

Späť

Aktuálne opatrenia v boji s COVID-19

Obecný úrad poskytol na zverejnenie odkaz na stránku s aktuálnymi opatreniami v boji s ochorením COVID-19.

tematická sekcia na oficiálnom webe Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyvesené: 21. 6. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť