Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o prepojení stránky na CRZ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prepojení internetovej stránky obce na Centrálny register zmlúv uzatvorenú so spoločnosťou Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť