Navigácia

Obsah

Späť

Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o predaji obecného pozemku uzatvorenú s Mgr. Miroslavou Jarošovou a Alexandrou Kohútovou.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 1. 2. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť