Navigácia

Obsah

Späť

Darovacia zmluva - tabletový počítač

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu k bezodplatnému prevodu tabletového počítača do majetku obce uzatvorenú so Štatistickým úradom SR.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 25. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť