Navigácia

Obsah

Späť

Vývoz bioodpadu z orezu drevín

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vývoz bioodpadu z orezu drevín v intraviláne obce.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 20. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť