Navigácia

Obsah

Späť

Rámcová objednávka na vývoz bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rámcovú objednávku na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie od marca do decembra 2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 20. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť