Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu a dezinfekcie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a dezinfekcie pre OÚ a ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť