Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a kancelárskych potrieb pre ZŠ, ŠJ a OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 6. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť