Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka ovládača garážovej brány

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku ovládača garážovej brány na požiarnej zbrojnici.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 15. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť