Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka materiálu, pomôcok a hračiek

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku režijného materiálu, didaktických pomôcok a hračiek do MŠ.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek na stiahnutie

Vyvesené: 5. 4. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť