Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka kancelárskych potrieb pre ZŠ, MŠ a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskych potrieb pre ZŠ, MŠ a ŠJ.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek na stiahnutie

Vyvesené: 6. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť