Navigácia

Obsah

Späť

Umiestnenie nádob na kuchynský odpad

Obecný úrad oznamuje občanom, že v obci boli umiestnené zberné nádoby na kuchynský odpad (viď plán rozmiestnenia).

plán rozmiestnenia zberných nádob

Do uvedených nádob patria potravinové zvyšky z jedál, šupky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina, staré pečivo, koláče, cestoviny, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, škrupiny z vajec, použité papierové vreckovky a čajové alebo kávové zvyšky.

V žiadnom prípade do nich nepatrí lístie a konáre, plasty, kovy, sklo, papier, použitý tuk a jedlé oleje, tekutý odpad, polievky, omáčky, uhynuté zvieratá, veľké zvieracie kosti, ohorky z cigariet ani iný druh komunálneho odpadu.

Vyvesené: 8. 12. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť