Navigácia

Obsah

Späť

Oprava vozovky na ceste III/2132

Obecný úrad na základe podkladov od dodávateľa prác oznamuje občanom, že od 6. do 29. októbra 2021 bude v rámci projektu ŽSK „Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy vedúcich k NKP v rámci 5 historických regiónov kraja – región Turiec“ prebiehať obnova vozovky na ceste III/2132 v intraviláne obce. Pre účely prípravy na súvisiace obmedzenia poskytujeme na zverejnenie harmonogram prácpodrobný plán rozmiestnenia dočasného dopravného značenia počas realizácie opravy.

Vyvesené: 19. 9. 2021

Dátum zvesenia: 31. 10. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť