Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o záväzných častiach ÚPN-O ZaD č. 1

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o záväzných častiach ÚPN-O Zmeny a doplnky č. 1, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pripomienky v rámci pripomienkového konania je potrebné doručiť najneskôr do 29.10.2021 do 15:00 hod. na adresu posta@obecsklabina.sk.

Vyvesené: 19. 10. 2021

Dátum zvesenia: 4. 11. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť