Navigácia

Obsah

Späť

Certifikát ENVI-PAK za rok 2020

Obecný úrad poskytol na zverejnenie certifikát ENVI-PAK za rok 2020 s vyčíslením celkového množstva triedeného zberu komunálneho odpadu a prepočítanej úspory emisií skleníkových plynov.

certifikát ENVI-PAK

Vyvesené: 9. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť