Navigácia

Obsah

Oznam: Zákaz spaľovania biologického odpadu

Typ: ostatné
Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo v rámci pravidelného zvozu vyvážať z hnedých nádob. Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.

Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2018 15:31
Autor: Správca stránky