Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ z 22.09.2022 🎤

Obecný úrad zverejnil zápisnicu zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 22.09.2022.

dokument na stiahnutie

Námietky k zápisnici:

Tendenčne spísaná zápisnica s vecmi vybratými z kontextu. Vladimír Poláček, poslanec OZ

Vyvesené: 2. 10. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť