Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ z 11.11.2022 🎤

Obecný úrad zverejnil zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 11.11.2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť