Navigácia

Obsah

Interpelácie

 

Volebné obdobie 2022-2026

 

Prehľad podaných interpelácií podľa jednotlivých poslancov

 

Alžbeta Šupenová Bc. Michal Belička Ing. Marián Janík
Mgr. Lenka Šuvadová Martin Ursacher Ing. Nina Skuhrová
  Nora Kubáňová  
   

 

Volebné obdobie 2018-2022

 

Prehľad podaných interpelácií podľa jednotlivých poslancov

 

Alžbeta Šupenová Bc. Michal Belička Jozef Blizniak
1
Miroslav Kamenický Igor Skuhra Juraj Klinčuch
  Vladimír Poláček  
  7  

 

I-08: Doručovanie písomností bez uvedeného popisného čísla

dátum prijatia: 20.04.2022

identifikácia: 20.04.2022 | 078/2022 | UI4 (5)

interpelant: Bc. Michal Belička, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:

Ja dolu podpísaný Bc. Michal Belička – poslanec OZ v Sklabini Vás na podnet občianky našej obce žiadam o prešetrenie doručovania písomností doručovateľkou z pobočky Slovenskej pošty, a.s. v Dražkovciach v prípade neuvedenia súpisného čísla adresáta.

Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-07: Poškodzovanie majetku obyvateľov obce

dátum prijatia: 15.02.2022

identifikácia: 24.02.2022 | 042/2022 | UI4 (5)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:

Na hlavnej ceste v strednej časti obce spod kolies striekajúca voda znehodnocuje majetok obyvateľov, alebo priamo dopadá na osoby, ktoré tade prechádzajú poprípade vstupujú do svojich dvorov. Viackrát na to upozorňovali a odpoveďou z obecného úradu im počas minulých rokov bolo odporúčanie vydržať pokiaľ neprebehne kompletné asfaltovanie cesty. Asfaltovanie prebehlo v minulom roku a situácia sa opakuje.

Pýtam sa, prečo po rokoch čakania sú obyvatelia daného úseku znovu vystavení striekajúcej vode a kto im vysvetlil príčinu tohto opakujúceho sa javu.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-06: Výstavba obecných nájomných bytov

dátum prijatia: 17.06.2021

identifikácia: 18.06.2021 | 140/2021 | UI4 (5)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:

Po nástupe do funkcie zastupujúcej starostky začiatkom roku 2017 dostali poslanci od súčasnej starostky prísľub pre pokračovanie príprav k výstavbe nájomných bytov. Bývalí poslanci odsúhlasili výstavbu, súčasní poslanci podporujú výstavbu, vyčlenili priestor pre výstavbu obecnej bytovky, neustále pripomínajú nečinnosť v tejto veci zo strany starostky.

Pýtam sa, kedy sa uskutočnia konkrétne kroky v tejto veci, kedy pomôžeme ako dedina občanom, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie, kedy zareagujeme na potreby obyvateľov, ktoré boli podporené takmer dvoma stovkami podpisov v petícii za výstavbu a potrebu obecnej bytovky. Pýtam sa v dobe, ktorá v posledných mesiacoch je v tejto veci stále aktuálnejšia a prístup k vlastnému bývaniu sa na Slovensku podstatne predražil.

Občania určite ocenia, keď dokážeme nielen ako obec budovu predať, ale z časti získaných peňazí z predaja bývalej škôlky aj postaviť nový objekt pre potreby obyvateľov. Mnoho obcí úspešne aj takouto formou vytvára podstatne prijateľnejšie podmienky bývania pre občanov s nižším príjmom.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-05: Servisný prenájom rohoží

dátum prijatia: 21.12.2020

identifikácia: 22.12.2020 | 253/2020 | UI4 (5)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
V marci 2018 bola medzi obcou Sklabiňa a firmou Lindstrôm uzatvorená zmluva o servisnom prenájme rohoží pre obecný úrad, školu a škôlku. Viackrát som upozorňoval na efektívnejšie hospodárenie s finančnými prostriedkami a túto službu som vnímal ako nadštandardnú vzhľadom k tomu v akej finančnej situácii sa obec Sklabiňa dlhodobo nachádza. Začiatkom tohto roku nám na obecnom zastupiteľstve k pripomienke na túto zmluvu p. starostka poznamenala, že si to značí a bude v tejto veci konať.
Je koniec roka a mesačne prúdia peniaze z obce stále za túto službu. Pýtam sa. V dobe, keď si všetci uťahujú opasky a zdvíhajú sa rôzne poplatky či sa obec nezaobíde bez tejto služby, či sľub poslancom sú prázdne slová. Žiadam zverejniť informáciu pre daňových poplatníkov tejto obce, koľko peňazí nás doteraz stála táto služba.
Ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-04: Riziko vážneho úrazu

dátum prijatia: 21.12.2020

identifikácia: 22.12.2020 | 252/2020 | UI4 (5)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Tretí rok upozorňujem na možnosť vážneho úrazu v spodnej časti bývalej Mierovej ulici. Cestné kanále sú zapustené tak hlboko, že predstavujú priame nebezpečenstvo pre cyklistov, kolobežkárov, autá a v neposlednom rade aj pre chodcov.
Minulý rok p. starostka poslancom poslala email, v ktorom predstavila firmu, ktorá nedostatky čoskoro odstráni. Prešiel rok, na zhoršenú kvalitu sa začali sťažovať už aj ďalší obyvatelia.
Pýtam sa – prečo je toto riziko podceňované a na čo sa čaká takú dlhú dobu.
Ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-03: Náklady na oslavy 75. výročia SNP v Sklabini

dátum prijatia: 19.11.2019

identifikácia: 20.11.2019 | 775/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Vzhľadom k viacerým neúspešným pokusom k získaniu presných finančných výdavkov vynaložených k príprave a realizácií osláv 75. Výročia SNP v Sklabini / naposledy 22.10.2019, ktorý je uvedený v zápisnici č. 11/2019 - / žiadam p. starostku o ich presné a prehľadné vyčíslenie v písomnej forme.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-02: Prenájom futbalového ihriska bez zmluvy s obcou

dátum prijatia: 25.06.2019

identifikácia: 26.06.2019 | 694/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Ako sa môže OU vyše roka nečinne pozerať na to ako sa v budove štadióna a na futbalovom ihrisku v obci Sklabiňa pohybujú cudzie mužstvá takmer v každodennej frekvencii bez jasne stanovených pravidiel prenájmu čo nesvedčí o efektívnom nakladaní s majetkom obce.

Kto povolil a z akej pozície možnosť trénovať a hrávať cudzím mužstvám v objekte do ktorého dáva obec peniaze daňových poplatníkov?

Vyjadrenie právničky nám dáva tiež za pravdu, že prenájom od TJ im nemohol byť ponúknutý.

Kto zaplatí stratené zisky obci v dobe, keď si sama musí brať úver na financovanie projektov?

Takáto situácia sa v objekte TJ už v minulosti riešila a teraz sa znova opakuje.

Táto situácia dáva občanov Sklabine do pozície druhoradých, keď poplatky ktoré obci musia platiť sa nevyžadujú od cudzích.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-01: Náklady na regionálne oslavy SNP a 100. výročia založenia ČSR

dátum prijatia: 15.01.2019

identifikácia: 16.01.2019 | 010/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Napriek ústnej žiadosti prednesenej na OZ 5.9.2018 som odpoveď do dnešného dňa nedostal.

Preto sa ešte raz pýtam p. starostky. Koľko euro nás stali ako obec regionálne oslavy a koľkými eurami prispeli ostatne zložky z regiónu ako Sklabinský Podzámok, SZPFB, mesto Martin ..........

Ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu