Navigácia

Obsah

FIT KLUB Sklabiňa

 

Otváracie hodiny:

denne, 8:00 – 22:00 hod.

Zodpovedná osoba: Martin Štípala, Jaroslav Silvester

FIT KLUB sa nachádza v areáli futbalového štadióna v budove na adrese Sklabiňa 291.

Telefón: +421 907 342 931

interiér fitklubu

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok počas núdzového stavu
(platný od 14.11.2020)

aktuálny prevádzkový poriadok
(platný od 19.05.2020)

 

Typy členských príspevkov

 

oznam o predĺžení platnosti členských poplatkov z dôvodu pandémie COVID-19

aktuálny zoznam platiacich členov
(platný od 11.03.2021)

 

Poskytované zľavy

 

Spôsob úhrady príspevkov

Poplatky je potrebné uhradiť vopred v hotovosti na obecnom úrade alebo priamo na účet obce SK61 0200 0000 0000 1572 5362 vedený vo VÚB.

Predpísaný formát VS

RRRR - pri úhrade ročného príspevku (napr. 2021)
SRRRR - pri úhrade polročného príspevku (napr. 12021 za prvý polrok, 22021 za druhý polrok)
MMRRRR - pri úhrade mesačného príspevku (napr. 012021 za január)

Do poznámky je potrebné uviesť text v tvare FIT KLUB, meno a priezvisko, nakoľko VS a poznámka sú povinné údaje pre identifikáciu platiteľa.