Navigácia

Obsah

FIT KLUB Sklabiňa

 

Otváracie hodiny: denne, 8:00 – 22:00 hod.

Zodpovedná osoba: Martin Štípala

FIT KLUB sa nachádza v areáli futbalového štadióna v budove na adrese Sklabiňa 291.

Telefón: +421 907 342 931

interiér fitklubu

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok počas núdzového stavu
(platný od 14.11.2020)

aktuálny prevádzkový poriadok
(platný od 19.05.2020)

 

Typy členských príspevkov

 

aktuálny zoznam platiacich členov
(platný od 10.06.2020)

 

Poskytované zľavy

 

Spôsob úhrady príspevkov

Poplatky je potrebné uhradiť vopred v hotovosti na obecnom úrade alebo priamo na účet obce SK61 0200 0000 0000 1572 5362 vedený vo VÚB.

Predpísaný formát VS

RRRR - pri úhrade ročného príspevku (napr. 2020)
SRRRR - pri úhrade polročného príspevku (napr. 12020 za prvý polrok, 22020 za druhý polrok)
MMRRRR - pri úhrade mesačného príspevku (napr. 012020 za január)

Do poznámky je potrebné uviesť text v tvare FIT KLUB, meno a priezvisko, nakoľko VS a poznámka sú povinné údaje pre identifikáciu platiteľa.