Obsah

Ženatí proti slobodným

Fotografia z hokejového zápasu Ženatí proti slobodným, ktorý skončil výsledkom 9:9 a uskutočnil sa dňa 26.03.2022.