Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Späť

Vypracovanie geometrického plánu pre účely zamerania cesty

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vypracovanie geometrického plánu pre účely zamerania cesty.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca stránky

Späť