Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Späť

Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia do kotolne ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca stránky

Späť