Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Späť

Dodávka parkových lavičiek do areálu miestneho cintorína

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku parkových lavičiek do areálu miestneho cintorína.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca stránky

Späť